PlaceNameHigh Score
1 Maharjan Sanyam 3740
2 Maharjan Sanyam 3384
3 _Alvarado_ Raptor 3021
4 cathyimenez 2540
5 Maharjan Sanyam 2479